Nieestetyczne luki w trawniku są szczególnie częste w zacienionych ogrodach. Drzewa lub krzewy wpuszczają zbyt mało światła, a trawnik jest skarłowaciały. Specjalnie uprawiane mieszanki traw z dużą zawartością Poa Supina tworzą gęsty i cudownie zielony, zacieniony trawnik nawet w częściowo zacienionych warunkach oświetleniowych.