Szukasz firmy, której specjalnością jest wycinka drzew w Chrzanowie? Możesz to zadanie powierzyć nam! Mamy nie tylko specjalistyczny sprzęt do tego, aby usuwać nieduże gałęzie, konary oraz same pnie, lecz także jesteśmy odpowiednio przeszkoleni do wykonywania takich czynności.
Każde zlecenie planujemy bardzo szczegółowo z uwzględnieniem wszelkich zasad bezpieczeństwa, aby nasza ekipa, jak i osoby postronne czy zwierzęta znajdujące się pobliżu nie ucierpiały podczas realizacji usług.
Prowadzona przez nas wycinka drzew odbywa się w różny sposób. Jedną z metod jest bezpośrednie ścięcie pnia przy użyciu pilarki. Zbędne gałęzie czy całe bale usuwamy również, korzystając z piły i podnośnika lub wysięgnika. Czasami zachodzi konieczność zastosowania techniki alpinistycznej. Dotyczy ona miejsc trudnodostępnych np. cmentarzy czy takich, gdzie przebiegają linie energetyczne.
Zanim przystąpimy do wycinki, zawsze upewniamy się, czy usunięcie konkretnego drzewa nie wymaga odpowiedniego pozwolenia.
Nasze usługi realizujemy zarówno na prywatnych, jak i publicznych gruntach czy posesjach w Chrzanowie i okolicach.